diensten

futureproof ontwikkelen en detacheren

De talenten van nu en de medewerkers van de toekomst willen meer dan alleen werk. Ze willen blijven leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. En dat is nodig want ons werk is aan het veranderen. Wat betekent dat voor uw afdeling of organisatie? Hoe kan jong talent daarin een rol spelen? Heeft u moeite om het juiste talent te werven? Wij werken samen aan het ontwikkelen van young professionals, het opleiden van jong talent en het aanbieden van werk.

VINDEN & VERBINDEN VAN TALENT

Hoe zorg je voor de juiste talenten? Zijn die talenten er of werken ze voor uw collega organisatie? Young professionals en jong talent vinden is in de huidige tijd best een uitdaging. En als je ze binnen hebt wil je ze graag blijven boeien en misschien wel binden? Wat heeft de organisatie dan echt nodig? Welk instrument trekt het juiste jonge talent? Moeten we zelf gaan opleiden of is een traineeship een geschikt middel? Vraagstukken die passen binnen opleiden en strategische personeelsplanning. Maar ook vraagstukken die vanuit een doen-modus pas echt gaan leven en zichtbaar resultaat opleveren. Vanuit onze ervaringen met opleiden, begeleiden, coachen en trainen en het projectmatig ontwerpen van ontwikkelprogramma’s weten we beweging te creeren zodat de organisatie, in overzichtelijke stappen, het juiste talent een passende ervaring kan bieden. En kan binden.

FUTUREPROOF ONTWIKKELEN

Onze talentmanagers zijn gedreven coaches en begeleiders die het directe aanspreekpunt zijn voor de medewerker en de organisatie. Wij begeleiden en ondersteunen de medewerkers bij het vinden van geschikte banen en zorgen voor passende ontwikkeling tijdens het dienstverband. Hoe dat eruit ziet is per medewerker en organisatie maatwerk. Wat voorop staat is het belang om de medewerker datgene aan te bieden wat maakt dat ze zich futureproof kunnen ontwikkelen.

MBO talent
Ons MBO talent zijn stagiaires en deeltijd medewerkers die in de praktijk aan het leren en werken zijn. Ze volgen een opleiding en werken daarnaast. Wij werken samen met het onderwijs en het bedrijfsleven om deze medewerkers toekomstbestendig te begeleiden door ze naast kennis ook nieuwe vaardigheden aan te leren die nu en in de toekomst van belang zijn. Dat doen we onder andere door het aanbieden van workshops, talentprogramma’s of individuele coaching.

HBO talent
Voor het hoger onderwijs werken we met deeltijd medewerkers en/of recent afgestudeerd talent. Deeltijd medewerkers volgen een opleiding en zijn de startende professionals (zowel HBO omscholing als doorgroeiende MBO-ers). De afgelopen jaren hebben we ook veel mogen betekenen voor afgestudeerd HBO talent die als trainees aan het werk zijn gegaan. WIj ontwikkelen en begeleiden deze ontwikkelprogramma’s en werken op die manier samen aan instroom van jong talent en aan het binden van jong talent.

WO talent Hoe behouden we ons WO talent voor Noord-Nederland? Wij werken samen aan interessante projecten en opdrachten met overheid, dienstverlening en IT/OT organisaties waarbij het talent met sterke begeleiding en doorgroeimogelijkheden perspectief gaat zien. Welke uitdagingen kunnen zij voor uw gaan oplossen?

TALENTONTWIKKELING EN TRAINING

Wij zorgen graag goed voor talentvolle medewerkers. Daarom werken we met de TMA methode als hulpmiddel en methodiek om te ontwikkelen en te groeien. Elke medewerker start zijn ontwikkelprogramma met een TMA nulmeting. Tijdens de ontwikkeling evalueren we, stellen we nieuwe doelen en meten we de voortgang door feedback en coaching. Gerichte of aanvullende coaching en training zijn een effectief middel om de medewerkers verder te helpen in de persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de Academy bieden we zowel fysieke als hybride vormen van workshops, trainingen en inspiratiesessies aan.

Onze workshops bieden we ook aan als modules waardoor we maatwerk kunnen leveren voor uw medewerker en/of afdeling. Meer weten over de mogelijkheden van TMA voor uw afdeling of individuele medewerkers? We komen graag langs!

UITZENDWERK & DETACHERING

Naast de advisering, werving en selectie en/of de uitvoering van een ontwikkelprogramma kunnen we ook als uitzendpartner en juridisch werkgever optreden zodat we het jonge talent niet alleen begeleiden in hun leertrajecten maar ook als werkgever betrokken zijn. Zodoende kan de afdeling of organisatie eenvoudig kennismaken met het jonge talent zonder verplichting richting de toekomst. Maar let wel; het werken met young professionals en jong talent maakt enthousiasme los waardoor u ze waarschijnlijk niet meer kwijt wilt!