Privacybeleid

Wie zijn we

Partida B.V. is een uitzend- en adviesbureau voor young professionals die meer willen dan alleen werk. Wij werven en selecteren kandidaten, werken met uitzenden en detacheringscontracten, bieden (om)scholing en talent-, expertprogramma’s en geven coaching, begeleiding, trainingen ten behoeve van de ontwikkeling van werkzoekende en werkende young professionals, trainee, junior, starter en deeltijd medewerkers.  
Ons site-adres is: https://partida.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Partida B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zodat u gebruik kunt maakt van onze dienstverlening omtrent werving & selectie, verloning, trainingen, opleidingen, coaching en/of advies en ontwikkeltrajecten. We hanteren hierbij vier verschillende stadia:

1. Ingeschreven kandidaat
Bij het inschrijven van een kandidaat uitzendkracht, medewerker bewaren we alleen die persoonsgegevens in een systeem die nodig zijn voor de arbeidsbemiddeling. 
NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Relevante werkervaring
Opleiding(en), cursussen, certificaten
Kopie identiteitsbewijs. We bewaren een kopie voor maximaal 4 weken, daarna zal deze verwijderd worden tenzij de kandidaat overgaat tot werkzame uitzendkracht. Tijdens het intakegesprek checken wij het ID-bewijs op echtheid.

2. Werkzame uitzendkracht
Alle gegevens voor het correct uitvoeren van de salarisadministratie mogen worden verwerkt:
NAW-gegevens
Bankrekeningnummer
BSN
Kopie identiteitsbewijs
Je hebt bovenstaande gegevens nodig voor het vaststellen van de identiteit van de uitzendkracht.
N.B. Het BSN van de uitzendkracht mag je alleen verstrekken aan de inlener mits dit noodzakelijk is voor vaststelling van de aansprakelijkheid (in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid) van de inlener.

3. Zieke uitzendkracht
Als de uitzendkracht ziek wordt dan mag niet alles van en over deze ziekteperiode worden geregistreerd. De uitzendkracht heeft het recht om de aard van het verzuim niet te melden. Bij het verwerken van de ziektegegevens worden de onderstaande punten verwerkt:
Telefoonnummer (verpleeg) adres
Vermoedelijke duur van het verzuim
Werknemer valt onder vangnetbepaling Ziektewet (no risk)
Ziekte staat in directe relatie arbeidsongeval
Verzuim wordt veroorzaakt door verkeersongeval

4. Niet meer werkzame uitzendkracht
De persoonsgegevens van een uitzendkracht, medewerker die voor ons heeft gewerkt, moeten uiterlijk 2 jaar na de laatste dag waarop de uitzendkracht werkzaam is geweest worden verwijderd. Voor een overzicht van de bewaarplicht per type document, geldt:
Administratie en fiscale bewaarplicht: Voor de administratie die noodzakelijk is voor de controle op de belasting en vennootschappelijke administratieplicht (bijvoorbeeld de salarisadministratie, uitzendovereenkomst en voor zover noodzakelijk pensioenverplichtingen) geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.
Loonbelasting: Verzoeken tot loonheffingskorting, NAW-gegevens, BSN, geboortedatum en afschriften van documenten ter identificatie moeten worden bewaard tot ten minste 5 jaar na einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking eindigt.
Bijzondere situatie: Bij een concrete klacht of claim mogen de daarvoor noodzakelijke gegevens worden bewaard tot definitieve afhandeling of verjaring van de claim. 


5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Partida verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Indienst- en uitdienstmeldingen
• Salarisadministratie en verwerking van financiele administratie
• Verwerking van gegevens werknemer waartoe een wettelijke verplichting is (verlofregistratie, tijdregistratie, pensioenregistratie, verzuimregistratie, loonheffingregistratie, belastingdienst en/of voor het aanvragen of verkrijgen van subsidie aanvragen)
• Softwaregerelateerde programma’s waar je als werknemer mee werkt (Easyflex en Partida.nl)
• Algemene en specifieke contactverkeer in email, telefoon of post om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te kunnen informeren of u te kunnen bereiken vanwege werkgerelateerde zaken.
• Communicatiegerelateerde informatie, publicaties en/of PR uitingen (nooit zonder toestemming van de specifieke persoon).

Reacties

Als je als bezoeker een reactie achterlaat in het contactformulier zullen we je ingevoerde contactgegevens en IP-adres gebruiken ter voorkoming van spam gebruik.

Daarnaast zal je reactie gebruikt worden voor het beantwoorden van je vraag, verzoek of reactie. 

Media

Als je als sollicitant, kandidaat, medewerker, persoon of organisatie expliciet toestemming hebt gegeven dan kunnen we media (foto, video) gebruiken ter publicatie op onze website en social media kanalen. We gebruiken media materiaal alleen voor Partida B.V. en de gegevens worden nooit doorverkocht aan derden.

Contactformulieren

Als je als bezoeker een reactie achterlaat in het contactformulier zullen we je ingevoerde contactgegevens enkel gebruiken om contact op te nemen met betrekking tot je vraag, verzoek en/of ingestuurde reactie. 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Google Analytics
Partida B.V. houdt statistieken bij via Google Analytics. Hiervoor worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken. Deze gegevens kunnen we gebruiken om de website voor jou en andere bezoekers te optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Klik hier voor meer informatie over het beleid van Google Analytics. Persoonsgegevens verzameld bij Google Analytics worden na twee jaar verwijderd.

Social Media
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Met wie we jouw gegevens delen

Als medewerker van Partida B.V. delen we je gegevens enkel met de wettelijke verplichte instanties zoals de Belastingdienst, Pensioenfondsen, UWV en/of naar aanleiding van een gerechtelijke deurwaardersbevel. Daarnaast verwerken we je salarisgegevens en delen we gegevens met je eigen bank. Mocht je als medewerker een (deeltijd) opleiding volgen dan delen we je persoonsgegevens, voortgang en/of administratieve verplichtingen met de onderwijsinstelling wanneer dat nodig is (ten behoeve van het traject, opleiding en/of ontwikkeling).

Partida B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.


Partida B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens verkregen via een curriculum vitae en- of een motivatiebrief, e-mail of anders verkregen bewaart Partida voor uiterlijk zes maanden om de dienstverlening van Partida uit te kunnen voeren.

Standaard persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Partida verkrijgt via de werknemer op elke manier worden uiterlijk vijftien jaar bewaart door Partida om de dienstverlening van Partida uit te kunnen voeren. Partida houdt rekening met het wettelijke bewaartermijn voor personeelsdossiers voor rechtmatige instanties zoals de belastingdienst of subsidieverstrekkers.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

U heeft de volgende rechten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
• Inzagerecht
• Verwijderingsrecht
• Correctierecht
Tevens heeft u recht om de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Partida B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@partida.nl

Wij nemen uw rechten serieus en doen dat binnen de wettelijke beperkingen waar wij ons aan moeten houden. De belangrijkste hiervan zijn de eisen van de Belastingdienst stelt aan het bewaren van fiscale gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Als medewerker heb je vanuit je overeenkomst een account bij onze backoffice verwerkende administratie Easyflex. Wij delen je gegevens met hen zodat we alle gegevens uit je overeenkomst kunnen delen, jij het kan wijzigen, urenregistratie kan bijhouden en je gegevens kan inzien.

Jouw contactinformatie

Ondanks onze zorgvuldige inrichting van systemen en omgang met persoonsgegevens kunt u vragen hebben. Mocht u contact willen hebben dan kunt u contact opnemen met Harald Grasdijk, Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens:
Partida B.V.
kvk 78166667

Bezoek- en postadres:
Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen
Info@partida.nl
085 1301 837
www.partida.nl

Aanvullende informatie

Hoe we jouw gegevens beschermen

Partida B.V. werkt samen met Easyflex en (Uitzendplaats). Easyflex werkt volgens de wettelijke normen en benaderen data volgens strenge normen, heldere procedures en duidelijke werkafspraken. De hoge normen worden gewaarborgd door ISO 27001 certificering, een internationaal erkend keurmerk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 085 1301 837 of via info@partida.nl

SSL: Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Of zonder dat dit wettelijk is toegestaan. Mochten wij een datalek constateren melden wij deze direct bij AP via het door AP gepubliceerde stappenplan: Stappenplan: kom in actie bij een datalek.

Datalek melden
Organisaties die een datalek melden bij de AP, doen dat via het meldloket datalekken.
In het privacystatement formulier meldplicht datalekken staat hoe de AP omgaat met de persoonsgegevens van degene die een datalek meldt.

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Wij ontvangen geen gegevens van een derde partij.

Wat voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering we doen met gebruikersgegevens

Partida B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s, software of -systemen. Partida B.V. werkt met Easyflex voor de verloning en HR gerelateerde werknemerszaken en maakt gebruik van Uitzendplaats voor de werving en selectie van onze medewerkers.

Vragen of een klacht indienen?

Neem contact met ons op.